Průběh léčby - Salon NATANAEL - Silvie Polachová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Průběh léčby

Homeopatie

Průběh léčby při konstitučním podání léku.

Homeopatická léčba má svůj vlastní průběh, který se výrazně liší od léčby klasickou medicínou.


Homeopatie dokáže celkově léčit i takové nemoci, u kterých klasická medicína otevřeně přiznává, že jsou pro ni nevyléčitelné a proto je nazývá chronickými. Pokud chronické onemocnění není léčeno, nemá tendenci k samovolnému vyléčení!

V homeopatii jde o nastartování dynamického léčivého procesu, který se týká duše a myšlení, pocitů a fyzických projevů. Podáme-li similimum (lék nejpodobnější dané nemoci), nemoc se přeruší a dojde k pročištění tělesného systému. K nastartování léčivého procesu, který provádí organismus sám jako reakci na podaný lék, stačí často jediné podání léku o vysoké potenci (30,200 a výše).

Průběh léčby při podání konstitučního homeopatického léku má svoji přesně definovanou charakteristiku. Tato léčba a návrat některých dříve prodělaných potíží se děje dle Heringových zákonů. Constantin Hering je odvodil z pozorování účinku homeopatického léku na nemocné.


Léčebný proces by měl tedy postupovat
.

Z NITRA VEN - od mysli k emocím a pak k fyzickým orgánům. Nejdříve jsou uzdravovány hluboce uložené psychické obtíže a poté se na fyzické úrovni nejdříve uzdravují orgány nejdůležitější pro život člověka (např. srdce, játra) a později méně významné oblasti (např. projevy kůže)


SHORA DOLU - projevy ustupují v tomto pořadí: obličej, krk, trup a poslední končetiny (u respiračních chorob z plic k nosu- tedy nahoru,ale ven)


V OPAČNÉM POŘADÍ - symptomy buď ustupují nebo se dočasně (reverzně) znovu objeví a pak znovu ustupují a to v opačném časovém sledu než se objevily (např. při prodělaném ekzému a potom angíně se po podání léku může znovu objevit angína a potom teprve ekzém)


Tyto zákony jsou velmi důležité pro sledování případu!

Mnohdy pacient v mírné formě prožívá všechny své předchozí nemoci. Někdo může v několika minutách nebo během jediného dne prožít vše čím kdy trpěl, u starších lidí mohou být tyto návraty starých symptomů v mnohem delším časovém intervalu.


Je velmi vhodné si veškeré (psych. i fyz.) události po podání léku průběžně zapisovat, nespoléhat se na to, že si to budu pamatovat, většinou se odehraje v průběhu léčby mnoho událostí a pokud Vaše potíže ustoupí nevzpomenete si již, jak léčba probíhala.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky