Andělské dýchánky II - Salon NATANAEL - Silvie Polachová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Andělské dýchánky II

Relax pobyty > Andělské dýchánky

Společně jsme se vypravili na cestu za poznáním pravého štěstí a snažili se k němu nalézt správný klíč. Shodli jsme se na tom, že pravé štěstí nespočívá v hmotném blahobytu, kterým nás dnešní konzumně orientovaný svět zahrnuje, nýbrž v prožívání lásky a radosti v pomoci druhým lidem a ve vzájemném sdílení s nimi. Velmi krásná slova byla vyřčena i o partnerství a manželství, které je základem rodiny. Skutečná láska mezi mužem a ženou je založena na niterném duševním vztahu. Partnerství nemá být ovládáním druhého, nýbrž rovnocenným soužitím. Muž a žena se mají vzájemně doplňovat, jeden druhého si vážit a ctít se. V manželství by měli být lidé spojováni proto, aby si pomáhali vzhůru, k harmonii, a navzájem se podporovali. Milujeme-li doopravdy, měli bychom druhému přát štěstí, i kdyby ho chtěl sdílet s někým jiným.

Tímto bych chtěla poděkovat manželům Baudyšovým, že jsme mohli s nimi sdílet jejich mlyšlenky.

Po skončení této strhující přednášky posluchači ještě chvíli setrvávali v sále v přátelských rozhovorech a mohli tak jeden druhého obdarovávat rozzářenými úsměvy a pohledy jiskřícími radostí a štěstím z nabytého poznání. Všichni pak odcházeli s pocitem, že tato akce zcela naplnila jejich očekávání – odnesli si domů intenzívní prožitek světla, naději a odhodlání přispět svým dílem k pozitivní změně, pomoci ostatním lidem ve svém okolí, aby i oni mohli prožívat nádherné chvíle štěstí, které lze nazvat „malými“ zázraky.


"Lidstvo se podobá slunečnici, na které si každé zrníčko myslí,
že je samostatnou částečkou, ale ve své podstatě zapomnělo,
že je součástí jediného nádherného stvoření.


Děkuji také velice Janu Hoferkovi za úžasné vedení, rady, pomoc, inspiraci.. a všem za nádhernou atmosféru a ochotu sdílet.. Děkuji všem a doufám, že se zase setkáme
. Do té doby všechno nejlepší a hodně úspěchů při práci na sobě.

Hodně světla a lásky v srdci nám všem na této krásné cestě přeje vaše Silvie.


Video - Antonín a Kristina Baudyšovi v Trojanovicích - část 1
Video - Antonín a Kristina Baudyšovi v Trojanovicích - část 2
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky