Otázky a odpovědi - Salon NATANAEL - Silvie Polachová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Otázky a odpovědi

Detoxikace

Nejčastější otázky kladené většinou lidmi, kteří začínají pracovat s přístroji Mary Staggs Detox


V čem je vlastně hlavní přínos této metody?

Tato léčebná metoda aktivuje v lidském organismu přirozený autodetoxikační systém a umožňuje mu vyrovnávat a obnovovat základní energetické úrovně. Detoxikační přístroj Mary Staggs Detox v principu umožňuje, aby se tělo detoxikovalo samo.


Jak iontová detoxikační kúra prospívá lidskému zdraví?

Pravidelné detoxikační koupele podporují přirozené tělesné dekontaminační procesy, snižují množství škodlivých metabolitů a acidózu tj kyselost lidského organismu, kterou lze měřit například pomocí lakmusového papírku ponořeného do moči. Většina lidí pozná výhody a účinky hned napoprvé. Lidé často popisují pocity blaha, vyrovnanosti, povznesení, jasnosti myšlení, zlepšenou pohyblivost a lepší spánek.


Jak se pozná, že je detoxikace bezpečná?

Na detoxikaci není nic nebezpečného, protože pracuje s velmi nízkými elektrickými proudy. Zkušení terapeuti nebo školitelé provedou před zahájením každé terapie s uživatelem rozhovor, aby se ujistili, že léčbě nestojí nic v cestě. Že splňuje všechny podmínky, nemá například v těle nějaký elektrický přístroj apod., jak se dozvíte dále v textu.


Co je třeba udělat před samotnou koupelí?

Stačí si jen sundat boty a relaxovat s nohama ponořenýma v teplé vodě. Je dobře vypít na začátku jednu až dvě sklenice vody, což velmi podporuje detoxikační proces.


Je možné během detoxikace pít něco jiného než vodu, například ovocné šťávy, minerální vody nebo pivo?

To se nedoporučuje, nejlepší je skutečně obyčejná nesycená voda. Během kúry jí může každý ovšem vypít tolik, na kolik má chuť nebo o kolik jej jeho tělo požádá.


Je nutné odložit šperky nebo elektronické přístroje, například mobil nebo náušnice?

Je to lepší. Tyto předměty by totiž mohly narušovat bioelektrické pole, protože vysílají magnetické nebo rádiové vlny, byť jsou třeba velmi slabé. Čím je pole okolo lidského organismu čistší, tím je to lepší pro úspěšný průběh detoxikace.


Proč se přidává do vody sůl?

Sůl zlepšuje vodivost vody, což umožňuje optimální fungování elektrolytické mřížky. Přístroj Mary Staggs Detox je vybaven čidlem, které průběh detoxikace automaticky přeruší, je-li překročena optimální koncentrace soli, což je velmi důležité z hlediska správného průběhu elektrolýzy.


Je možné během kúry pohybovat s mřížkou nebo se jí dotýkat?

Ano, to není vůbec nebezpečné.

Může se iontová detoxikace stát hlavní léčebnou metodou?

Může, ovšem zároveň s ní lze velmi dobře doplňovat jiné terapeutické metody, například reflexní terapii, homeopatii, fytoterapii nebo i běžnou alopatickou medicínu.


Někteří lidé tvrdí, že barvy ve vaničce odpovídají určitým tělesným tekutinám, například moči, žluči, krvi, ba dokonce některým druhům tuků. Je to pravda?
Tato tvrzení se kupodivu nezakládají na pravdě. V počátečních fázích výzkumu si to dr. Mary Staggs myslela také, protože ji překvapil silný průvodní vizuální efekt. Když ale vodu ve vaničce podrobila biochemické analýze, objevila v ní pouze síran železnatý. Přítomnost albuminu, nárůst sodíku, draslíku, močoviny, bilirubinu, cukrů nebo jiných látek se nepodařilo prokázat.


Tak proč tedy voda mění barvu?

Existuje mnoho faktorů, které vstupují do hry, ale v podstatě se jedná o elektrolytický proces neboli rozklad vody na kladné a záporné ionty a zároveň rozklad veškerých sloučenin obsažených ve vodě na jednotlivé prvky. Autorem této metody je italský fyzik Galvani. Může se stát, že voda barvu nezmění, nebo jí změní jen nepatrně - tento efekt je daný procesem elektrolýzy a v žádném případě nemá vliv na detoxikaci organismu.


Jak to lze jednoduše vysvětlit?

Aby mohla proběhnout elektrolýza, je potřeba vytvořit ionizovaný roztok, který uzavře elektrický obvod mezi elektrodami. Když se tyto elektrody připojí ke zdroji elektrického proudu, dojde k ionizaci vody a zároveň se mění hodnota jejího pH. Kladné ionty v roztoku směřují ke katodě a záporné k anodě. Elektrolýza znamená toto oddělení elektrickou cestou, galvanickým proudem. Voda, která se při detoxikaci používá, obsahuje různé drobounké nečistoty, jež jsou elektrolyticky přitahovány k ostatním složkám, nebo od nich naopak odlučovány. Voda z vodovodu může třeba obsahovat různá množství rozptýlených pevných látek, například sodík, vápník, hořčík, mangan, chlór, antimon, arzén, azbest, bór, barium, kadmium, měď, kyanid, fluór, železo, olovo, rtuť, nikl, sulfáty, thalium, nitráty, pesticidy, herbicidy, čistící prostředky a nejrůznější organické látky.


Proč voda někdy obsahuje mastné skvrny?

Protože se z lymfatického systému uvolňují drobounké částečky tuku, které pak plavou na hladině.


Zbarví se voda při každé kúře a u každého člověka stejně?

Vůbec ne. Každá léčebná kúra, každá osoba a každý druh vody mohou vytvářet různé, nebo i žádné, barvy. Kromě příčin zbarvení vody, uvedených výše, to mohou být například usazeniny dezinfekčních prostředků užívaných při čištění mřížky a vaničky. Ty rovněž mohou vytvářet bublinky.


Kolik léčebných koupelí je třeba absolvovat?

V závislosti na zdravotním stavu se doporučuje zdravým dospělým alespoň 5 až 20 koupelí po 20 - 30 minutách. V prvním měsíci terapie by měli zdraví dospělí absolvovat alespoň šest koupelí. Potom se o jejich počtu a frekvenci rozhoduje na základě individuálního stavu. Lidé by ovšem neměli podstupovat více než jednu koupel obden, aby jejich organismus měl dost času na integraci bioenergetického pole a nebyl nadměrně stimulován. U nemocných a dětí nad 12 let se doba a počet koupelí odvozuje z jejich tělesné váhy a konstituce podle vzorce:  T(tělesná váha) : 12 ( počet orgánových meridiánových drah v těle) x 3 = V (výsledný počet minut pro délku detoxikačních koupelí a zároveň počet opakování detoxikačních koupelí na jednu ucelenou kůru). Například pacient vážící 72 kg by měl detoxikovat podle vzorce 72 : 12 x 3 = 18, tedy 18 koupelí z nichž každá trvá 18 minut. Poté následuje pauza a podle individuálního zdravotního stavu další udržovací nebo léčebné koupele.


Jak dlouho probíhá běžná detoxikační koupel?

Běžná detoxikační koupel u zdravého dospělého jedince trvá 20 - 30  minut. U nemocných a dětí nad 12 let se odvozuje z jejich tělesné váhy a konstituce dle vzorce viz. předchozí dotaz.


Jaké jsou doporučené aplikace?

Léčebné koupele jsou obzvlášť vhodné při poruchách krevního oběhu, zánětu žil, celulitidě, artritidě a bolestech kloubů, při špatném trávení a acidóze, alergiích, sinusitidě, špatné funkci jater a ledvin, migréně, chronické únavě, roztroušené skleróze, otravě těžkými kovy nebo příznacích předčasného stárnutí, při potížích souvisejících se stresem, při infekcích močových cest, při ženských problémech, při respiračních potížích a nastupující chřipce...
Pro akutní stav nemocí se doporučuje používat MSD 3x týdně, Po, St, Pá po dobu minimálně dvou týdnů a maximálně až k číslu V - viz. vzorec výše.
Pro chronické nemoci se doporučuje aplikovat MSD 1-2x týdně, pak týden pauza, potom opět 1-2x týdně atd., maximálně však do počtu opakování V - viz. vzorec.
Pokud má člověk slabou svalovou konstituci (výrazně ochablé svalstvo) doporučuje se výsledný počet minut ze vzorce T : 12 x 3 = V ještě rozdělit na polovinu - první polovinu doby aplikovat ráno a druhou večer.


Jak jsou na tom například kuřáci?

Kuřákům, lidem s nadváhou nebo se zvýšeným množstvím toxinů v těle například jako důsledku pracovního prostředí se doporučuje rozšířit počet koupelí dokonce až na deset měsíčně, aby se tělo důkladně pročistilo. Jakmile je dosaženo rovnováhy organismu, doporučuje se pro udržení zdraví jednu koupel měsíčně.


Kdo by v zásadě měl užívat přístroj Mary Staggs Detox?

Tento léčebný program prospěje téměř každému, dokonce i těm, kdo si myslí, že jsou úplně zdrávi. Máte-li bolesti, jste-li unavení nebo vyčerpaní, začněte s detoxikací ihned. Váhat by neměl ani ten, kdo pravidelně bere léky. Elektrolytická detoxikace stimuluje vyměšování, takže podporuje uvolňování toxinů a dalších škodlivin. Nenutí však tělo k vylučování vitamínů, minerálů, živin nebo léků.


Kdo by zásadně neměl užívat přístroj Mary Staggs Detox?

Ten kdo má v těle nějaký implantát fungující na baterie, jako je například kardiostimulátor. Obyčejný kovový implantát nevadí, pokud není voperován do ruky či nohy nebo do jiné části těla, přímo ponořené do lázně. Dále by tento přístroj neměli užívat lidé, kteří berou léky na úpravu srdečního rytmu nebo kteří trpí hemofilií, potom epileptici a osoby s transplantovanými orgány nebo bypassem, které mají předepsány léky proti odmítavé reakci organismu. Rovněž lidé užívající dlouhodobě léky k udržení základních životních funkcí. Neměly by jej používat ani těhotné ženy, protože přístroj Mary Staggs Detox je určen pro práci pouze s jedním bioelektrickým systémem, neboť každý systém má svoje osobité vlastnosti. V případě těhotných žen existují dvě bioelektrická pole, která se mohou vzájemně ovlivňovat.
Detoxikační koupel také nepoužívejte při akutních stavech těchto nemocí:
Oblast hlavy: všechna mozková postižení včetně Alzheimera, poškozené oční pozadí, úrazy krční páteře, vyhřezlé plotýnky
Oblast hrudi: tuberkulóza, opakovaně přechozené zápaly plic, rakovina v této oblasti
Břišní dutina: vážná vředová onemocnění žaludku a dvanácterníku, všechny koliky (žlučníku, ledvin, střev)
Oblast pánevního dna: všechny čerstvě vyoperované ženské orgány (vaječníky, děloha, vejcovody) a u mužů čerstvě vyoperovaná prostata - do doby než se organismus konsoliduje
Nohy: trombózy a těžké křečové žíly (hrozí nebezpečí embolie)


Obecně lze říci, že léky na stimulaci imunitního systému, regulaci určitého nedostatečně fungujícího orgánu nebo na povzbuzení detoxikace jsou považovány za kompatibilní s iontovou koupelí.

Jste-li ovšem na pochybách, poraďte se s lékařem.

Může iontová detoxikace nějak ovlivnit působení léků, které člověk bere?

Nemůže, ale ve většině případů se doporučuje brát léky až po kúře, aby se neoslaboval jejich účinek. Platí to pro homeopatické i alopatické léky. Ujistěte se, že neberete léky zmiňované v kontraindikacích - léky které udržují základní životní funkce nebo potlačují autoimunitní reakci organismu.


Co když má někdo kožní plíseň, ekzém nebo bradavice?
Nádobka i mřížka se po každém použití důkladně dezinfikují, takže nehrozí nebezpečí přenosu infekce.

Jak detoxikační koupel působí na krevní oběh?

Při zjišťování účinků této terapie pomocí termické kamery bylo zjištěno, že během koupele a po ní se teplota klientových nohou výrazně zvýšila, často o více než 1°C, což poukazuje na značné zlepšení krevního oběhu.


Pronikají ve vodě obsažené toxiny zpátky do těla?

Nepronikají, protože tyto substance byly vyloučeny a elektrolýza změnila parametry jejich rozpustnosti.


Proč je při koupeli někdy cítit mravenčení, píchání nebo mírnou bolest?

To může být způsobeno bioelektrickým polem, které produkuje přístroj Mary Staggs Detox, jež je absorbováno a využíváno tělesnými tkáněmi, orgány a systémy. Stává-li se však bolest nepříjemnou, koupel je možné klidně přerušit a pokračovat po dvou až třech dnech. Potom ji můžete postupně prodlužovat, až si budete moci dopřát v naprosté pohodě celou půlhodinu.


Mohou užívat dvě osoby tutéž vodu?

To se vysloveně nedoporučuje, neboť by mohlo dojít ke střetu jejich bioelektrických polí. Tato detoxikace je individuální proces. Neexistují dva lidé, kteří by měli stejné bioenergetické pole, a proto užívejte pokaždé čistou vodu.


Proč se po koupeli dostavuje únava?

Lidé mohou pociťovat mírnou únavu a letargii, což jsou reakce na léčebný proces, který byl v těle nastartován. Dokud trvají tyto pocity, je třeba četnost koupelí snížit. Po jejich odeznění většinou následuje příjemný pocit přílivu oživující energie.
Každý má svůj vlastní cyklus aktivity a odpočinku. U někoho může bioelektrická stimulace následkem uvolnění či změny energií vyvolat pocit únavy, zatímco u druhého může způsobit “dobití baterií”, takže se cítí mnohem svěžejší než dříve. Cítíte-li po koupeli únavu, užívejte přístroj Mary Staggs Detox odpoledne nebo večer, abyste si potom mohli dopřát odpočinek. Cítíte-li se naopak plni energie, absolvujte koupel ráno nebo brzy odpoledne.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky