Co je homeopatie? - Salon NATANAEL - Silvie Polachová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Co je homeopatie?

Homeopatie

Hlavní teoretické principy homeopatie mají své kořeny v dávné léčitelské tradici, které mají tradici již 1000 let. Již Hippokrates vyslovil myšlenku, že by se měly podpořit pacientovy vlastní léčivé síly. Prosadil myšlenku zákona podobnosti. Ten vycházel z principu, že "podobné se léčí podobným". Tato teorie předpokládala, že látky vyvolávající určité příznaky ve zdravém těle jsou schopné léčit podobné příznaky u nemocných.

Za zakladatele homeopatie je považován Samuel Christian Hahnemann (1755-1843). Vystudoval medicínu a později studoval chemii. Jako lékař působil 9 let a během této doby narůstalo jeho rozčarování z metod tehdejší medicíny. Později popisoval, že je pro něj utrpením pracovat bez spolehlivých teoretických principů a poznatků o zdraví a nemoci. Svůj nový léčebný systém nazval homeopatie, což je odvozeno od řeckých slov homeo= podobný a pathos=utrpení, nemoc. Hahnemannovy teorie dále rozvedli američtí homeopaté dr. Constantine Hering, který formuloval tři základní zákony léčby a dr. James Tyler Kent, který stanovil jasné schéma umožňující hodnotit postup léčby.

Homeopaté věří, že pevné zdraví pochází z rovnováhy mezi duchem a tělem. Této harmonie je dosahováno vnitřní životní silou. Tato vnitřní síla obsahuje podněty, které potřebujeme k tomu, abychom novým způsobem uspořádali harmonii ve svém těle.

Tato životní síla je dostupná každému z nás a proudí v nás bez ohledu na to, zda si jí uvědomujeme.

Poskytuje nám výživu, kterou potřebujeme pro své fyzické tělo, mysl a emoce. Všechno v našem životě, každá myšlenka nebo čin, potřebuje určitou část této energie.

Cílem homeopatie je navrátit pacientovi celkové zdraví.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky