Doporučené užívání přístroje - Salon NATANAEL - Silvie Polachová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Doporučené užívání přístroje

Detoxikace

Hlavní zásady

 • Detoxikujte vždycky v dobře větrané místnosti.

 • Během léčebné kúry pijte vodu nebo čistící čaje.

 • Nepodstupujte kúru s prázdným žaludkem. To platí zejména pro osoby trpící hypoglykémií.

 • Přístroj Mary Staggs Detox je vhodné použít vždycky jako poslední část jakékoli terapie.

 • Nekuřte během kúry, půl hodiny před, ani půl hodiny po ní.

 • Edematičtí pacienti s oběhovými problémy vkládají do vaničky ruce namísto nohou.

 • Dobrých výsledků dosahujeme s pacienty, kteří detoxikují pozdě odpoledne až večer. Ti nám sdělují, že potom spí velice dobře. Těm, kdo se po kúře cítí příliš nabiti energií, doporučujeme detoxikovat ráno. To je vždy lépe probrat s lékařem.

 • U nemocných a dětí nad 12 let se doporučená doba detoxikace odvozuje z jejich tělesné váhy a konstituce podle vzorce: T (tělesná váha) : 12 (orgánové číslo) x 3 = V (výsledný počet minut pro délku detoxikačních koupelí a zároveň počet opakování detoxikačních koupelí na jednu ucelenou kůru).

Doporučené indikace

 • Normální doporučené užívání – třikrát týdně u normálně silných osob a jednou týdně u velmi slabých osob.

 • Akutní respirační potíže, třikrát týdně.

 • Chronické respirační potíže, jednou týdně.

 • Akutní hepatické problémy, třikrát týdně.

 • Chronická hepatitida, jednou týdně.

 • Chřipka u pacientů se silnou konstitucí, jedenkrát denně dva až tři dny.

 • Chřipka u pacientů se slabou konstitucí, jednou za dva dny.

 • Chronické oběhové problémy, jednou týdně.

 • Zažívací problémy, dvakrát týdně.

 • Po vypití velkého množství alkoholu nejdříve za dva dny.

 • Při potížích souvisejících se stresem třikrát týdně.

 • U nemocí nebo infekcí močových cest (například u cysticidy) považujeme za optimální dvě až tři kúry týdně, dobré je pít přitom brusinkovou šťávu.

 • Ženské nemoci, dvakrát až třikrát týdně, není-li pacientka příliš slabá, jinak pouze jednou týdně.

 • Mužské nemoci, dvakrát až třikrát týdně.

 • Artritida a revmatické potíže, dvakrát nebo třikrát týdně; u geriatrických nebo velice těžkých případů dbejte na to, aby pacient detoxikoval poprvé nohama a podruhé rukama.

 • Bolesti hlavy lze zpravidla odstranit dvěma kúrami týdně.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky